Kontakt / Impressum

Kujdes!

Sigurohuni se jeni duke e përdorur faqen me Certifikatë ngjyrë të gjelbër

Çdo përdorues mund të kontakton me stafi e operatorëve për ofrim të shërbimit të klientit përmes webit edhe kur është identifikuar në profilin e tij.

Kontakti me stafin e Lidhjeserioze:
E-mailit:[email protected].
Telefon: +355 (0)44 500 600 (08:00 – 24:00)

ALBVISION International GmbH, Rosenweg 6, 6314 Unterägeri, Zvicër

Adfinitas Shpk., Rruga Myslim Shyri, 1000 Tiranë, Republika e Shqipërisë

Adresat elektronike me të cilat operon Lidhje Serioze:
Faqja e vetme zyrtare: http://www.lidhjeserioze.com
Komunikimet ndërmjet operatorëve të Lidhjeserioze dhe përdoruesve bëhen vetëm nga një adresë: [email protected]
E-mailet dhe komunikimi për verifikim të profileve bëhet nga: [email protected]
Stafi i LS komunikon vetëm me email adresat e formatit [email protected] Asnjë email, adresë apo faqe tjetër e cila nuk është e paraqitur në Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme nuk është pjesë e Lidhje Serioze dhe duhet t’i shmangeni në çdo mënyrë komunikimeve sidhe ta raportoni menjëherë në e-mail adresën [email protected].