<

Kushtet dhe Rregullat e Përgjithshme të Përdorimit (BETA)

Platforma e Lidhjeserioze është në versionin (BETA) për një kohë të pacaktuar. Me regjistrimin tuaj në platformë, ju deklaroni se jeni pajtuar me Kushtet dhe rregullat e përgjithshme të kompanisë.

Adfinitas Sh.p.k. & Lidhjeserioze garantojnë se të dhënat tuaja të regjistruara do të përdoren vetëm për qëllimin e deklaruar të platformës: regjistrimin, përpunimin dhe rekomandimin e partnerëve për të cilët ju kërkoni. Platforma e Lidhjeserioze ju dedikohet personave të cilët kanë prekur moshën madhore prej 18 vjeç. Në rast se nuk jeni 18 vjeç përdorimi apo aksesimi, i shërbimit, produkteve apo i faqes së LS është rreptësishtë i ndaluar dhe mund të jetë i dënueshëm me Ligj. Me përdorimin apo aksesimin e cilësdo adresë dhe faqe të internetit të kompanisë dhe asaj Lidhjeserioze.com ju deklaroni se jeni mbi 18 vjeç.

(c) 2016 Adfinitas Sh.p.k